İhtiyacı duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması kısaca “tedarik süreci” olarak adlandırılır. Herhangi bir firma için en önemli karar anlarından olan bu tür satın alma süreçleri konusunda firmaları zorlayan bazı unsurlar da mevcuttur.

Bunları kısaca, “Aracıların varlığı, zaman kaybı, tam zamanında sipariş verebilme ve satın alma ile ilgili personel bulundurma zorunluluğu” olarak özetleyebiliriz.

Bizler Eos Elektronik olarak firmanız için yukarıda bahsi geçen zorlukları yaşamadan hızlı, güvenilir tam zamanında ihtiyaçlarınızı karşılamak için organize olmuş durumdayız.

EOS Elektronik olarak;

  • İş süreçlerinize esneklik kazandırırız.
  • Satın alma sürecinde çok sayıda personel çalıştırmak yerine, bilgisayar başında bu işleri otomatik şekilde yönlendiren az sayıda çalışana sahip olmanız yeterli olacaktır. Bu sayede insan kaynakları konusunda verimlilik sağlarız.
  • Alıcılar, tedarikçiler ve müşteriler arasında hizmet kalitesini hızlandırır, geliştrir ve kolaylaştırıız.
  • Büyük firmaların sahip olduğu etkin tedarik ağına, uygun koşullarda tedarik sağlamaya yönelik tüm avantajları elde etmenizi sağlarız.
  • Stok seviyelerinin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi yanında, “tam zamanında sipariş” kavramı ve uygulamalarının yerleşmesini sağlarız.
  • Alıcı firmalar açısından tedarikçi firmaların rekabetini arttırır, hizmet ve ürün kalitesinde artış, alım maliyetlerinde düşüş yaratırız.