Hizmetlerimiz, görev-kritik donanımlar ve uygulamaların tasarımından kurulumuna kadar yaygın destek sağlanması ve data centerların tüm yaşam döngüsü desteğini kapsamaktadır.

 

Analiz Yetkinliklerimiz

 • Yapısal Analiz
 • Maliyet Analizi

Tasarım Yetkinliklerimiz

 • Elektrik Sistemi Tasarımı
 • Mekanik Sistem Tasarımı
 • Yangın Söndürme ve Tesisat Tasarımı
 • Soğutma ve Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri Tasarımı
 • Güvenlik ve İzleme Sistemleri Tasarımı
 • Kablo  ve İletişim Altyapısı  Tasarımı

Ürün Yetkinliklerimiz

 • Tedarik zincirindeki karmaşıklığın yönetilmesi
 • Tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğün iyileştirilmesi
 • Tedarik zincirinin yanıt verme hızının artırılması
 • Optimizasyon ile kaynakların verimliliğinin artırılması