Sınıf E Kanal (Class E Channel) Frekansı – Mitler ve Yanılgılar

Yapısal Kablolama pazarı her zamankinden daha fazla rekabetçi olurken, kendilerini rakiplerinden daha iyi ispatlamak için üreticiler tarafından yaygınlaşan FUD (Korku, Belirsizlik ve Şüphe)(Fear, Uncertainty and Doubt)  miktarının arttığını görüyoruz.

Maalesef bunun bir kısmı, gerçekte gerekli standartı karşılayan veya aşan bir sistemden daha iyi bir performans sergilemediği halde daha büyük sayıları veren üreticiler tarafından yapılıyor.

Bu örneklerin en önemlilerinden biri, bir üreticinin ürettiği kablonun 350MHz olduğu ve bu nedenle daha iyi bir performans gösterdiğini iddia etmesidir. Bu yazının yazılma amacı bu miti ortaya çıkarmak ve yanlış anlamayı düzeltmeye çalışmaktır.

Standart Gereksinimleri

Cenelec (EN) veya ISO şartlarında her Kanal Sınıfı (Class of Channel) veya Kalıcı bağlantı (Permanent Link), Bileşenler Kategorileri tarafından oluşturulmuştur. Bu bileşenlerin, yani kablo, bağlantı donanımı veya patch kabloların performans gereksinimleri, ilgili Standartların, yani EN50173-1: 2011 ve ISO 11801: Ed 2.2: 2010’nin genel şartlarında düzenlenmiştir.

Aşağıdaki özet EN50172-1: 2011’den alınmıştır, her kanal sınıfı için frekans gereksinimlerini belirtir.

“5.2.2 Dengeli kablolama kanalı performansı

5.2.2.1 Genel

Bu standart, dengeli kablolama için aşağıdaki sınıfları belirtir:

 • Sınıf A: 0,1 MHz’e kadar belirlenmiş;
 • Sınıf B: 1 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf C: 16 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf D: 100 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf E: 250 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf EA: 500 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf F: 600 MHz’e kadar belirtilmiş;
 • Sınıf FA: 1000 MHz’e kadar belirtilmiş”

Standart, daha sonra, bu ayarlanan frekanslarda gerekli her ölçüm için performansı tanımlamaya devam eder. Dönüş Kaybı (Return Loss) durumunda tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 5 – Anahtar frekanslardaki bir kanal için dönüş kayıp (Return Loss) limitleri

Frekans

MHz

Maksimum dönüş kaybı dB

0,1

1,0

16,0

100,0

250,0

500,0

600,0

1000,0

Sınıf C

15,0

15,0

Sınıf D

17,0

17,0

10,0

Sınıf E

19,0

18,0

12,0

8,0

Sınıf EA

19,0

18,0

12,0

8,0

6,0

Sınıf F

19,0

18,0

12,0

8,0

8,0

8,0

Sınıf FA

19,0

18,0

12,0

8,0

8,0

8,0

6,0

Sınıf BCT-B

19,0

18,0

14,0

11,0

10,2

10,0

8,0

Gerçek bir Kanal uyumluluğu için tüm öğeler Belirtilen Sınıfta veya Daha Yüksek OLMALIDIR. Bununla birlikte, sınıfı belirleyen en düşük kategorideki bileşendir, bu nedenle eğer 350Mhz kabloyu Kategori 6 bağlantı donanımı ve Kategori 6 patch kablolarıyla birlikte kullanırsanız, yine de yalnızca Sınıf E Kanalınız olacaktır.

Ek Frekans ölçümü teorik olarak iyidir fakat pratikte birkaç ilginç sorun çıkmaktadır; en azından hiç bir Saha Test ekipmanının Sınıf E Kanal(Class E Channel) veya Kalıcı Bağlantı (Permanent Link) için 250mHz’lik Standartlar taban sınırının ötesinde sınama yapabilme kabiliyetine sahip olmaması bir sorundur. Standartın ötesine testler yapmayı ayarlayabilirsiniz, ancak veriyi dışa aktarmak ve EN50173’te Kategori 6 için mevcut formülü kullanarak yeni sınır çizgileri seti yazmak kullanıcıya bırakılır bu durumda.

Ekleme Kaybı için bu formüle bir örnek şöyledir:

E 1 ≤ f ≤ 250 1,05 x (1,82 x √f+ 0,016 9×f+0,25/√f)+4×0,02× √f , 4,0 min.

Konu, bir NetworkAnalyzer (Ağ Analizörü) kullanarak bakıldığında EN50346 (EN50173-1’de istenen test parametreleri) 250MHz’de 401 tarama ölçüm noktası belirleyince, daha da karmaşık hale geliyor. Bu 350MHz’e nasıl uygulanacak? Aynı noktaları mı kullanıyorsunuz ve ek bir sayı hesaplıyor mu, yoksa ölçülen noktaları mı boşluyor ve sonuçların bazı ayrıntılarını ve doğruluğunu kaybetmeye başlıyor musunuz? Her iki durumda da sonuç idealden daha düşüktür.

Sonuçlar

Daha yüksek bir frekansta çalıştığı söylenen bir kabloya sahip olmak kağıt üzerinde çekici bir seçenek olarak görünebilir. Gerçeklik hissi kazanmak ve ‘Pazarlama Döngüsünü’ kesmek için aşağıdaki olgular hatırlanmalı ve sorular sorulmalıdır.

 • Tüm bileşen elemanları 350MHz’de performans gösterecek mi? Aksi halde herhangi beklenen bir fayda olmayacak sistemde.
 • Bir kere kurulduktan sonra veya Sahada 350MHz’yi test etmenin etkili bir yolu YOKtur.
 • Bu geniş frekansta çalışan hiçbir uygulama yoktur. Yalnızca Ethernet terimleriyle konuşuyorsanız Kategori 6, Kategori 5e’den daha fazla Headroom veriyor. 100MHz’de çalışan 1Gb Ethernet söz konusu olduğunda sonraki seviye 10Gb olup 500MHz Sınıf EA gerektirir.
 • Eğer bu ek frekans ek bir maliyetle gelir ve bilinen bir fayda sağlamazsa, maliyet ciddi şekilde sorgulanmalıdır.

Bu olay, son kullanıcıyı daha büyük sayıya sahip olmanın, parasıyla daha fazla bir şey elde ettiğine inanmasını sağlamayı denemek -ki durum öyle değil, maalesef son kullanıcının kafasını karıştırmak için kullanılan klasik olaydır.

 

Kaynak: Excel Networking – “Class E Channel Frequency Myths ans  Misconceptions” isimli White Paper.