İtalyan RC Group 1963 yılında RC-Condiziontori bölümünü kurarak hava koşullandırma alanında çalışmalara başladı. Bu başlangıç, Avrupa’nın geçmişi 20. yüzyıl başlarına kadar giden hava koşullandırma tarihi hatırlanırsa oldukça geç gibi görülebilir. Ancak RC Group bu “gençliğini” olumlu yönde değerlendirdi. RC Group’un adını ve logosunu oluşturan “Renewing Continuosly” (Sürekli Geliştirme) anlayışının hakkını vererek sektörde farklılık yaratmayı başardı; geliştirdiği yaratıcı çözümlerle kısa sürede gelişti.

RC Group kurulduğu yıl büyük bir İtalyan bankasının bilgisayar merkezi için hassas hava koşullandırma sistemi tasarlamış ve başarıyla uygulamıştı. Daha sonraki yıllarda özellikle veri merkezleri ve teknolojik ortamlar için çok hassas soğutma ihtiyacı ortaya çıktığı zaman RC Group’un bu alanda ne kadar uzmanlaştığı daha iyi ortaya çıktı. İtalya, Avrupa ve giderek dünya pazarında kendini kabul ettirdi.

RC Group 2006 yılında DeLonghi Group tarafından satın alındı. Halen bu grup bünyesinde, teknolojik ortamlar, telekominikasyon üniteleri, ev ve küçük işyerleri için hassas, konfor ve endüstriyel tipte hava koşullandırma sistemleri, hava soğutmalı kondenserler, çatı tipi hava koşullandırma sistemleri, absorbsiyonlu su soğutucular tasarlıyor, üretiyor ve tüm dünyaya yayılan temsilcileri ile pazarlıyor ve servis hizmetlerini gerçekleştiriyor.